Handboek Burgerzaken Amsterdam

Praktische informatie voor de medewerker Burgerzaken

Informatie over het HBA

Alle informatie over abonnementen, aanvraagformulieren en inloggegevens. Klik op de titel.
Let op! Geef geen kopieën mee aan derden en verwijs ze niet naar Helpdesk Adviesbureau NVVB.

Inloggen

Heeft u al een inlog gekregen van uw contactpersoon (beheerder), klik dan hieronder op Direct inloggen. Bent u uw wachtwoord vergeten dan kunt u in het inlogscherm een nieuwe aanvragen (geldt niet voor medewerkers van Amsterdam, die kunnen mailen naar HBA@amsterdam.nl ). Als u daarna op het rode blok Handboek Burgerzaken Amsterdam klikt komt u in de beginpagina.
Als u in de favorieten van uw browser de link https://hba.amsterdam/main.php?name=inlog zet, krijgt u direct het inlogscherm.

Nog geen inlog terwijl uw instantie wel een abonnement heeft?  Vraag uw contactpersoon om een inlog.

Inlog problemen? Kijk hier.

 

Helpdesk Adviesbureau NVVB

Het Adviesbureau beantwoordt vragen van medewerkers van gemeenten, ministeries en abonnees van het HBA.

  • Overheidsmedewerkers kunnen vragen stellen via het webformulier of telefonisch op nummer 020-2539007 van 08.30 tot 17.00 uur.
  • Informatie over het Adviesbureau NVVB en stage.

Let op! De Helpdesk beantwoordt geen vragen van burgers. Burgers kunnen hun vragen aan hun woongemeente stellen.

 

 

 

 

 

 

 


Direct inloggen

U kunt hieronder inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Wachtwoord vergeten?


 

Dit is een leeromgeving voor
medewerkers Burgerzaken van de
gemeente Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht.

< Gegevenswoordenboek: Overzicht alle groepen

< Gegevenswoordenboek: Overzicht alle categorieën

(Bijgewerkt tot en met LO BRP 2024.Q3)

De links verwijzen naar de voorwaarden die gelden voor het element

01.10 A-nummer
01.20 burgerservicenummer
   
02.10 Voornamen
02.20 Adellijke titel/predicaat
02.30 Voorvoegsels geslachtsnaam
02.40 Geslachtsnaam
   
03.10 Geboortedatum
03.20 Geboorteplaats
03.30 Geboorteland
   
04.10 Geslachtsaanduiding
05.10 Nationaliteit
   
06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
   
07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
   
08.10 Datum overlijden
08.20 Plaats overlijden
08.30 Land overlijden
   
09.10 Gemeente van inschrijving
09.20 Datum inschrijving
   
10.10 functie adres
10.20 Gemeentedeel
10.30 Datum aanvang adreshouding
   
11.10 Straatnaam
1115 Naam openbare ruimte
11.20 Huisnummer
11.30 Huisletter
11.40 Huisnummertoevoeging
11.50 Aanduiding bij huisnummer
11.60 Postcode
11.70 Woonplaatsnaam
11.80 Identificatiecode verblijfplaats
11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
12.10 Locatiebeschrijving
   
13.10 Land adres buitenland
13.20 Datum aanvang adres buitenland
13.30 Regel 1 adres buitenland
13.40 Regel 2 adres buitenland 
13.50 Regel 3 adres buitenland 
   
14.10 Land vanwaar ingeschreven
14.20 Datum vestiging in Nederland
   
15.10 Soort verbintenis
16.10 Telefoonnummer
16.20 Verificatie-indicatie
16.30 Geldig vanaf
17.10 E-mailadres
17.20 Verificatie-indicatie
17.30 Geldig vanaf
   
18.10 Einddatum geldigheid
19.10 Type adres
   
20.10 Vorig A-nummer
20.20 Volgend A-nummer
   
31.10 Aanduiding Europees kiesrecht
31.20 Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht
31.30 Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht
31.40 Adres EU-lidstaat van herkomst
31.50 Plaats EU-lidstaat van herkomst
31.60 Land EU-lidstaat van herkomst
   
32.10 Indicatie gezag minderjarige
   
33.10 Indicatie curatele- en bewindregister
   
35.10 Soort Nederlands reisdocument
35.20 Nummer Nederlands reisdocument
35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument
35.40 Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument
35.60 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument
35.70 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument
35.80 Lengte houder (vervallen per 31-1-12015)
36.10 Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument
37.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument (vervallen 31-1-2015)
38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht
38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht
   
39.10 Aanduiding verblijfstitel
39.20 Datum einde verblijfstitel
39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
   
40.10 Afnemersindicatie
42.10 Aantekening (vervallen 1-1-1998)
   
61.10 Aanduiding naamgebruik
   
62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking
   
63.10 Reden opname nationaliteit
64.10 Reden beëindigen nationaliteit
65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
   
66.20 Datum ingang blokkering PL
   
67.10 Datum opschorting bijhouding
67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding
   
68.10 Datum eerste inschrijving
   
69.10 Gemeente waar de PK zich bevindt
   
70.10 Indicatie geheim
   
71.10 Datum verificatie
71.20 Omschrijving verificatie
   
72.10 Omschrijving van de aangifte adreshouding
73.10 EU-persoonsnummer
75.10 Indicatie document
   
80.10 Versienummer
80.20 Datumtijdstempel
   
81.10 Registergemeente akte
81.20 Aktenummer
   
82.10 Gemeente document
82.20 Datum document
82.30 Beschrijving document
   
83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
83.20 Datum ingang onderzoek
83.30 Datum einde onderzoek
   
84.10 Indicatie onjuist, dan wel strijdigheid met de openbare orde
   
85.10 Ingangsdatum geldigheid
   
86.10 Datum van opneming
   
87.10 PK-gegevens volledig meegeconverteerd
   
88.10 RNI-deelnemer
88.20 Omschrijving verdrag
89.10 Registratie afstamming

 


een ogenblik